Forsiden

Høringssvar fra Elizaveta Igumnova

Dato: 18.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette