Forsiden

Høringssvar fra Food Works AS

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Det er en fullstendig mangel på logikk, forholdsmessighet og behov i forslaget om å videreføre en lov om «korona-pass». Uforholdsmessigheten i dette forslaget og myndighetenes mangel på kompetanse blir mer og mer påfallende.

Som en fagperson som jobber med folks helse og immunforsvar er jeg opptatt av individets vei til egen helse. Et menneske har ifølge vår grunnlov autonom bestemmelsesrett over sin kropp, og de medisiner som kommer inn i den.

Denne retten er også beskrevet og vedtatt i Europarådet den 27.1.21.

Dersom det er risiko, MÅ det være et valg! Og disse mRNA»vaksinene» er for det første ikke effektive, de har OVERHODET ikke stoppet viruset i å spre seg, og de er heller ikke trygge. Bivirkningene kan være enorme. Det er ikke normalt med blodpropper hos tenåringer, eller lammelser hos 40 åringer, eller at ellers friske mennesker plutselig faller om av hjerneblødning.

Denne vaksinen burde etter alle etiske standarder vært stoppet for lenge siden.

Og hvordan folk tror det er normalt å få covid ETTER at de har tatt 3. dose er helt absurd! Der har myndigheter i alle land gjort en god jobb med å betinge folks sinn.

Om Norske myndigheter mener de kan diskriminere imot vaksinefrie fordi de utsetter seg selv og andre for risiko, så må de også vurdere å diskriminere imot fete mennesker, røykere, alkoholikere, fulle sjåfører, mennesker med livsstilssykdommer mm. Disse tar opp ekstremt mange sykehusplasser og intensivplasser, til tross for sin status som trippelvaksinert.

Dersom mennesker som av ulike grunner velger å ikke ta en «frivillig» vaksine, ekskluderes fra samfunnet, nødvendige behandlinger og arbeid, skal de da også slippe skatt? Hvorfor skal de betale skatt om de ikke får benytte seg av kommunale goder?

Forslaget om å forlenge reglene om korona- sertifikat faller på sin egen, absurde, urimelighet.

Nei takk!