Forsiden

Høringssvar fra Hilde Prein

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Vaksinepass betyr i praksis segregering, og et segregeringssamfunn er brudd på menneskerettighetene. Vi har lovfestet retten til å bestemme over egen kropp og retten til å bevege oss fritt i Norge - et land som skryter av å sette demokratiet og utringsfriheten høyt. Derfor sier jeg NEI til innføring av vaksinepass.