Forsiden

Høringssvar fra bergecathrine@gmail.com

Dato: 03.03.2022

Jeg er sterkt i mot dette høringssvaret, og jeg forventer selvsagt at det blir forkastet da det strider mot grunnloven. Det er rett og slett en ulovlig inngripen når det gjelder folkets rett til frihet.