Forsiden

Høringssvar fra Hunter Williams

Dato: 22.02.2022

Jeg syns det er helt utrolig vilt, at dere mener å heve dere over Nürnberg traktaten, helsinkiavtalen grunnloven og alt som finnes av lover, ved å ta dere retten til å skulle tvangsvaksinere mennesker. Å når det da ikke har noen virkning av helsemessige årsaker kun for at dere skal opprette mer kontroll over befolkningen, er ikke bra. Man kan riktig lure på hva dere egentlig holder på med, men vi som følger med litt i timen, vet det jo. Men ig og med dere har media på deres side, til å hause opp bagateller, samt hause ned protester rundt om i verden, sier jo sitt. At dere har en agenda med det dere driver på med, er utenfor enhver tvil.