Forsiden

Høringssvar fra Frank Brekke Otterbech Larsen

Dato: 13.02.2022

Dette er jeg sterkt i mot. Vi har på ingen måte behov for et Corona sertifikat!