Forsiden

Høringssvar fra Irene Lindhom

Dato: 21.02.2022

Forlengelse av coronaforskrift. Høringsuttalelse.

I forbindelse med videreføring av coronasertifikat foreslås det bruk av tvang ved vaksinering i visse tilfelle.

Dette anses å være medisinsk etisk svært problematisk.

For det første vil bruk av tvang ved vaksinering ikke være tillitsskapende. Sannsynligvis vil det heller øke vaksineskepsis i deler av befolkningen.

For det andre bør bruk av tvang ved vaksinering forutsette to forhold som ikke anses oppfylt ved dagens vaksiner mot Covid:

1) Vaksinen må ikke kunne medføre alvorlige helsemessige komplikasjoner.

2) Vaksinen må innebære at den effektivt forhindrer videresmitte til omgivelsene fra dem som er vaksinert.

Ad. 1) De aktuelle vaksiner brukt i Norge har vist seg ikke å være fri for mulige komplikasjoner. Astra-Zeneca vaksinen ble riktignok stoppet, men først etter flere akutte dødsfall. De to godkjente vaksiner som er i bruk i dag kan hos yngre individer forårsake pericarditt og myocarditt. Dette er riktignok stort sett forbigående bivirkninger, men dog av en viss alvorlighetsgrad.

Vaksiner som gis til presumptivt friske individer må ha vesentlig større krav til sikkerhet mot bivirkninger enn medisinsk behandling som gis til allerede syke pasienter. Her er det alminnelig enighet om at pasienten etter informasjon må kunne akseptere et visst bivirkningstrykk. Ekstra strenge krav må kunne stilles til vaksiner som skal brukes ved tvang.

Ad.2) De aktuelle vaksiner mot Covid har vist seg å ikke beskytte mot videresmitte hos de vaksinerte. Dermed bortfaller også noe av begrunnelsen for vaksinering.

Konklusjon:

Bruk av tvang ved vaksinering vil være både etisk uklokt og strider mot det Hippokratiske prinsipp «Nil Nocere» (aldri skade..)