Forsiden

Høringssvar fra bryneorstavik@gmail.com

Dato: 19.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette strider imot menneskerettighetene!

Er imot dette forslaget!