Forsiden

Høringssvar fra Kathy

Dato: 15.02.2022

Ingen i Norge skal trenge et korona sertifikat. Vi vet at smittespredningen er minst der vaksinasjonsdekningen ikke finnes. Dermed er det ingen grunn til at noen skal måtte vaksinere seg, teste seg eller ha gjennomgått covid 19 for et sertifikat.

Et slikt sertifikat vil lage et stort skille i samfunnet hvor mennesker som nekter å være en del av dette vil bli diskriminert. Jeg kan ikke tro at noen andre ønsker sine medmennesker dette.

Vi ønsker å forenes, ikke splittes. VI ønsker frihet til å kunne bestemme over egen kropp.

Vi ønsker å kunne reise på lik linje som tidligere med et pass kjøpt med penger fremfor et pass lagd av virus og sykdommer.

Demokratiet vårt forsvinner for hver dag som går. Vi trenger ikke mer splittelse men heller flere klemmer.