Forsiden

Høringssvar fra Arvid Dyrendahl

Dato: 22.02.2022

Jeg er imot forlengelse av de midlertidige bestemmelser om bruk av koronasertifikat

innført ved lov av 11.juni 2021 nr. 66