Forsiden

Høringssvar fra Iver Mysterud

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Vaksinasjon mot covid-19 hindrer ikke smittespredning. Det er nå kjent at både vaksinerte og uvaksinerte smitter. Å dele befolkningen i et A- og B-lag (vaksinerte og uvaksinerte) er en svært dårlig og uønsket strategi. Den er også udemokratisk og strider mot menneskerettighetene. Et koronapass kan dessuten bli starten på stadig mer kontroll av befolkningen, noe som er sterkt uønsket. Man trenger ikke se lenger enn til dagens Kina for å se hvordan denne typen teknologi brukes til å kontrollere befolkningen. Dropp forslaget om et koronapass så snart som mulig.