Forsiden

Høringssvar fra Gerben Besling

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Det er en skam hvis disse reglene forlenges! For det første er det etisk lavmål med dette sertifikatet. For et virus med en dødelighet på influensanivå er det absolutt ingen anledning til å la smittevernbestemmelsene triumfe over Norges viktigste lov, Grunnloven. Lex specialis prinsippet i jussen kan så absolutt ikke gjøres gjeldende her. Lex superior prinsippet er prinsippet som gjelder. Grunnloven går foran! For det andre virker ikke dette sertifikatet i det hele tatt. Det er bare å se til andre land der dette har blitt/fortsatt brukes i stor skala. Coronasertifikatet må kastes i søppelkassa foe godt!