Forsiden

Høringssvar fra Hvite Ørn Norge

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Vi anser at bruk av koronasertifikat som et smitteverntiltak er en svært dårlig ide. Våre medlemmer har i psykisk helsevern vært utsatt for tvangsmedisinering basert på falske løfter i fra en fra en kynisk og uetisk industri som fokuserer på profitt fremfor helse. På bakgrunn av denne erfaringen fremstår det som grenseløst naivt å tro at legemiddelindustrien leverer ærlig dokumentasjon på effekt og produktenes helsegevinst.

Vi har sett under det siste halvannet år at den såkalte vaksinen ikke har levd opp til lovnadene og den påståtte effekten fra produsentene. Vi har flere ganger hørt i media at Espen Nakstad har lovet flokkimmunitet bare mange nok ville ta vaksinen. Det har aldri skjedd, derimot har vi sett at vaksinen verken hindrer smitte eller sykdom. Det har også vist seg at de såkalte koronavaksinene frembringer mange alvorlige bivirkninger og død.

En stor gruppe leger og forskere som kaller seg Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) har saksøkt amerikanske Food and Drug Administration (FDA) for å få frigjort hemmeligstemplede dokumenter fra den farmasøytiske giganten Pfizer. FDA hadde opprinnelig bestemt at disse dokumentene skulle holdes hemmelig i 75 år, men de tapte i en domstol i Texas og måtte begynne å publisere dokumentene. Pfizers egne dokumenter gir et rystende bilde med 1200 dødsfall på 90 dager, drøssevis av bivirkninger og genetiske skader. PHMPT har lagt ut alle disse dokumentene i linken her: https://phmpt.org/pfizers-documents/, og den største bunken ble lagt ut 1. mars 2022.

Dette bekrefter våre medlemmers erfaring med at bivirkninger ikke blir tatt på alvor og at systemet er rigget på en slik måte at bare en liten brøkdel av bivirkningene blir registrert og forstått for hva det virkelig er. Vi er også skremt over at bivirkninger også blir forvekslet med naturlig sykdom.

På grunnlag av dette er vårt syn at vaksinepass og andre former for vaksinetvang, er en livsfarlig vei å gå og vil med stor sannsynlighet bare gjøre mer skade enn godt.

Vi vil også advare imot den stigmatiseringen som vaksinepass påfører deler av befolkningen. Vi har sett en stygg og uberettiget hets mot mennesker som tar andre helsemessige valg i sine liv enn det som helsemyndighetene pålegger befolkningen forledet av legemiddelindustriens propaganda.