Forsiden

Høringssvar fra Godtfred Lea

Dato: 24.02.2022

Et koronapass vil begrense bevegelsesfriheten for folk og øke vaksinepresset for en frivillig vaksine. Dette bryter med menneskerettighetene og hører ikke hjemme i såkalte demokratiske og frie land. Det vil minne ganske mye om fasistisk stater som vi alltid har fordømt tidligere. Det må aldri forekomme tvang av noe slag ovenfor befolkningen.

Mvh

Godtfred Lea