Forsiden

Høringssvar fra Eliza Filip

Dato: 03.03.2022

Hei,
dette passet har ingenting med helse å gjøre og selv FHI innrømmer at vaksinepasset ikke vil hindre smitte. Vi har sett nå at de vaksinerte kan smittes, bli syke og smitte videre, alt på lik linje med de uvaksinerte.
Den slags vaksinen er en nyskapt vaksine laget på en helt ny måte enn før og er fremdeles i en eksperimentell fase. Den mRNA- vaksinen forandrer menneskets genetikk for de vaksinerte og ingen vet for hvor langt tid, kanskje for alltid, så lenge personen lever. Ingen vet noe om de langsiktige konsekvenser av den vaksinen.
Den mRNA- vaksinen gir genetiske modifikasjoner som kan arves av de vaksinertes barn og igjen, ingen vet konsekvensene av det.
Vi vet nå at det er veldig mange mRNA-vaksinerte mennesker som har fått alvorlige bivirkninger og enda flere som har fått dårlige bivirkninger, noen mennesker har dessverre også dødt av disse mRNA-vaksiner.
Det er dessuten mange bivirkninger, som for eksempel trombose lokalisert i forskjellige steder i kroppen, hjerte- og lungesykdommer, høyere blodtrykk, vaginale blødninger/ menstruasjons forstyrrelser som det er ille for friske mennesker men enda ille er for mennesker som allerede er syke av samme diagnose(r) som disse mRNA-vaksiner kan gi og gir, for eksempel hjerte- og lungesykdommer. Om disse mennesker skal bli tvunget til å få slik mRNA-vaksine kan de dø av den vaksinen. Dette er ikke ønskelig for noen. I verste fall mRNA-vaksinetvang som skal forårsake sykdom og sykdom etterfølget av dødsfall burde bli regnet som å sette noen i fare for helse og liv.
Et vaksinepass er ulovlig. Det bryter både norske- og internationelle lover, som for eksempel menneskerettighetene.
Vaksineringen bryter også med en rekke andre norske lover, for eksempel: pasientrettigheter, personvern.
Ikke en eneste vaksine i Norge har blitt satt med informert og gyldig samtykke.
Unntakslover er per definisjon lover som bryter grunnloven ellers ville ikke unntaket være nødvendig.
Vi kan ikke sette til side menneskerettighetene bare fordi vi mener at det er nødvendig.
Hva de norske myndighetene gjør og har gjort er ulovlig.
Og det er farlig. Menneskerettighetene ble skapt for å beskytte mennesker fra å gjenta de historiske grusomheter vi allerede har gått gjennom.
Rettighetene ble skapt av etterpåklokskap, av nødvendighet, av barmhjertighet. De ble skapt for å beskytte det vanlige mennesket fra maktmisbruk og undertrykkelse. Vi kan ikke ignorere menneskerettighetene.
Hvis norske tiltak bryter menneskerettighetene så viser vi at vi ikke har lært av historien og det viser at norske politikere er villige til å bryte norsk lov.
Ordet Apartheid betyr adskillelse og det er det segregering er, adskillelse.
Så hvorfor er det så viktig at vi er imot vaksinepass?
Hvorfor er det viktig at vi må si nei til et vaksinepass og et todelt samfunn?
Fordi vi vet bedre.
Fordi vi er bedre.
Fordi vi må unngå å skape et skille, hvor den ene gruppe mennesker har flere rettigheter og større verdi enn en annen gruppe mennesker.
Det er ulovlig. Det er forkastelig. Det er ondskap. Og vi må stoppe det.
Vi må si stopp. Vi må si nei. Vi kan ikke leve i frykt. Vi må vise mot.
Si nei til koronapass. Si nei til medisinsk apartheid.
Dette stopper når mange nok av oss sier stopp.
Takk for oppmerksomheten.