Forsiden

Høringssvar fra Heidi Tversland

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

NEI til tvang, isolasjon, makt og kontroll, dette er brudd på vår grunnloven, menneskerettigheter og Nurmberg koden.

Nei til Segreringspass

Nei til Tvangsvaksinering og Nei til PCR-test og medisinsk eksperiment på barna våre!!

Nei til smittevern over menneskerettigheter

Nei til tvunget isolasjon og restriksjoner

Nei til slaveri og tyranni