Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Grinde

Dato: 24.02.2022

Jeg aksepterer ikke noen form for tvangsmedisinering av mentalt friske mennesker.
Jeg aksepterer ikke noen form for klasseskille, sosiale skiller, adkomstkontroll, ved bruk av holdninger til vaksiner eller ennet