Forsiden

Høringssvar fra Else-Marie Shalmi

Dato: 25.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg går sterkt imot både coronasertifikat og utvidelse av eksisterende.
Og det begrunner jeg med at de vaksinerte blir smittet, smitter andre, blir syk, skadet og kan dø av vaksinen - på lik linje som de uvaksinerte. Allerede der er befolkningen lurt opp i stry!
Og hva er da hensikten med å innføre coronapass?
Er det for å få kontroll over befolkningen med å ta friheten fra dem? Segregering?
Dette strider både mot Grunnloven og menneskerettighetene.

Hvis regjeringen likevel, mot formodning ønsker å innføre denne ordningen, håper jeg dere må stå til ansvar for forbrytelser mot menneskeheten!