Forsiden

Høringssvar fra Aksel Bernhoft

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg mener forlengelse av reglene om koronasertifikat er unødvendig. Det blir feil at samfunnet skal gjøre seg avhengig av, og enkeltmennesker tvinges til, hyppig vaksinasjon mot en sykdom som ikke er livstruende for normalt friske mennesker. Reglene er ikke forholdsmessige og de fraviker demokratiske prinsipper.

Med hilsen Aksel Bernhoft