Forsiden

Høringssvar fra Anne Grethe Sanne

Dato: 19.02.2022

Dette strider mot menneskerettighetene, må ikke innføre sånne tiltak. Blir psykisk syk av alt dere kommer med.