Forsiden

Høringssvar fra Didrik Andre Bratlund

Dato: 04.03.2022

Regjeringens forslag om å lovfeste fortsatt bruk av koronasertifikat går i mot den frihet som Norge har stått opp for og er et angrep på demokratiet og menneskerettighetene.

Regjeringen ønsker å harmonisere det nasjonale koronasertifikatet med EUs gyldighetskriterier, og dette medfører at en stor del av den vokse befolkningen i Norge ikke kvalifiserer til sertifikatet basert på vaksinestatus.

Nærmere 1600 000 nordmenn har tatt et legitimt valg med basis i internasjonale rettigheter, grunnloven og pasientrettighetsloven om ikke å vaksinere seg, og et slikt pass medfører en risiko for å bli stilt på siden av samfunnet, hvis dette blir vedtatt. Å innføre dette sertifikatet nå når pandemien for alle praktiske formål er over, virker fullstendig malplassert, og spesielt fordi vi ser at vaksinene ikke har noen effekt i å hindre smittespredning.

Regjering og Storting må videre forutsettes å ha registrert de omfattende og tiltagende protester fra befolkningen i Europa, Canada, Australia og New Zealand som viser at myndighetene er i fullstendig utakt med sine velgere.

Norge har nå mulighet til å gå foran som en demokratisk rettsstat verdig og beslutte det som er rett. Koronasertifikatet bør nå skrinlegges en gang for alle.