Forsiden

Høringssvar fra Arnfinn Småli

Dato: 24.02.2022

Det har vist seg at vaksinerte kan bli smittet og smitter videre koronaviruset. Et koronasertifikat har da selvsagt ingen smittehindrende effekt og står dermed ikke i forhold til nytten. Det eneste en oppnår med dette er utestengelse og splttelse i samfunnet (segregering). Dette tiltaket fundamenteres i en tilslørt plikt til å la seg vaksinere, og strider da mot enhver borgers frihet og rettighet til å bestemme over egen kropp. Med hensyn til det siste, kan nevnes Nürnbergkodeksen. Tør virkelig regjeringen motsette seg vedtatte lover, menneskerettigheter, FN-konvensjon og Norges grunnlov?