Forsiden

Høringssvar fra Cecilie Lund

Dato: 14.02.2022

Høringssvar om forlengelse av koronasertifikat fra privat person, Trondheim.

Herved protesteres iherdigst på Regjeringens forslag til forlengelse av koronasertifikatet. Norges regjering har gjenåpnet samfunnet. Normalisering bør forbli målet for at samfunnet skal komme på fote igjen så snart råd er.

Folket har allerede ofret 2 år av sine liv. Ungdom har mistet alle sine avgangseksamener gjennom 3 år, 2020, 2021 og 2022. Mange har mistet arbeid, karriere og familie- inntektene. Mange har mistet fremtidshåp og livsgleden. Til og med livsviljen har gått tapt hos mange. Det er nok lidelser og tap nå.

Den nåværende koronasertifikat- bestemmelsen er et grovt juridisk overgrep på borgernes demokratiske rettigheter ihht. Norges Lover. Den er et alvorlig overgrep på borgernes habilitet, vår juridiske selvråderettmyndighet, vårt intellekt og vår rett til frie valg.

Forslaget om forlengelse er uten realitetsforankring ift. helseforebyggende hensikt. Noen samfunnsnyttig effekt av vedtaket, er overhode ikke dokumentert.

Under 1100 av mer enn 5,5 mill. norske borgere, iflg FHIs statistikk, er døde av en eller annen koronavirusvariant på 2 år, dvs. ca 0,02 % på 2 år ~ 0,1 promille pr år.

Tallene gir en faregrad langt lavere enn vanlige influensaviruser som opptrer flere ganger årlig, faktisk hvert år siden andre verdenskrigs slutt. Koronasertifikatbestemmelsene kan således ikke forsvares hverken juridisk, medisinsk eller sosialvitenskapelig - om enn aldri så midlertidig vedtatt.

Et vedtak som foreslått, vil utgjøre et grovt politisk/juridisk overgrep på borgerne. Det gir alvorlige brudd på flere paragrafer i Norges Grunnlov ift. norske borgernes demokratiske vern av personlig valgfrihet og bevegelsesfrihet. Bruk av koronasertifikat tar ikke hensyn til folks personlige, religiøse og helsemessige grunner til å avstå fra vaksinering. Ei heller etniske eller politiske forankring.

Koronasertifikatet segrerer befolkningen, det oppfordrer til stempling og personhets. Koronapasset anvendes på lik linje med Jødestjernen under nazistenes skammelige etniske vold.

Forlenget sertifikat- vedtak kan - og vil - medføre sosiale tragedier. Opprettholdelse av koronapassbruk vedtar i praksis forfølgelse av uvaksinerte vha. overgrep som problemutpeking, tvang og underkuing.

Det midlertidige koronasertifikatet er allerede en skamplett på Norge som Demokrati. Det er en faglig og administrativ intellektuell skam for vår regjering og for alle folkevalgte på Stortinget.

En forlengelse vil splitte nasjonen på en etnisk, helsemessig, samfunnsmessig og politisk, totalt samholdsundergravende måte. Koronasertifikatet har allerede ført til tilfeller av diskriminering og mobbing, utestengelse fra samfunnsaktiviteter og tap av arbeid og lønn.

Koronasertifikatet er en uhørt skamplett på regjeringens og de folkevalgtes tillitsmandat gitt av det norske folk.

Det finnes intet reelt belegg for å påstå at uvaksinerte har smittet andre. Og slett ikke mer enn valsinerte har smittet både andre fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte. FHI har stadfestet at fullvaksinerte også kan smitte andre og selv bli smittet. Koronasertifikatet er likevel lansert og foreløpig i bruk, til tross for at FHI har underkjent vaksinenes beskyttende virking. Det sier alt om de styrendes mangelfulle evne til å skille klinten fra hveten.

Koronapandemien har for Norges del, vist seg å være svært lite dødbringende, men restriksjonene har blitt uhyre kostbare både økonomisk og humanistisk.

Restriksjonene har vist seg å gi alvorlige senskader på samfunnet - ineffektiviserende, aktivitets- og ytelsesundergravende. De har ført til økende motstand i befolkningen.

Koronapass har ingen demokratisk forankring. Opphev den midlertidige bestemmelsen nå.

La demokratiet Norge bestå som et unikt, intelligent, uavhengig foregangsland. Avskaff skammens verdens byrde - koronasertifikatet.

Ærbødigst Cecilie Lund Trondheim