Forsiden

Høringssvar fra Eli Anita Hauge

Dato: 13.02.2022

Må aldri bli innført, det må forkastes for evig tid.