Forsiden

Høringssvar fra Cindy Miller

Dato: 15.02.2022

Jeg er sterkt imot forlegelse av reglene om koronaserfikat.

Den dagen koronapasset blir innført, dør demokratiet.