Forsiden

Høringssvar fra Jan Myhre

Dato: 02.03.2022

Jeg er mot å forlenge bestemmelsene om koronasertifikat.

Bruken av koronasertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner.

Det smittevernfaglige grunnlaget er ikke lenger tilstede, ikke minst blir også de vaksinerte smittet i stor grad. Det er ulogisk å bruke sertifikatene når en vaksinert kan være smittsom og dermed fortsatt spre sykdommen.

Koronasertifikat innfører en legitimasjonsplikt, noe som bryter med retten til å ferdes anonymt.

Langtidseffektene av koronavaksinene er foreløpig ukjente, og et ikke ubetydelig antall unge har fått alvorlige bivirkninger (myo- og perikarditt) og blødningsforstyrrelser knyttet til koronavaksinering.

Koronasertifikat vil uthule dagens ordning der vaksinering er frivillig. Graden av frivillighet vil svekkes dersom det er store ulemper ved å takke nei. Om koronasertifikat blir en betingelse for tilgang til enkelte goder, kan ikke samtykke brukes for da vil du ikke ha et reelt valg. Hvis du velger å ikke bruke det, vil du heller ikke få tilgang.

Koronasertifikat fører til at mange grupper som av medisinske grunner ikke trenger eller bør vaksinere seg allikevel vil gjøre det. Krav om boosterdose innen EU gjelder for aldersgrupper som FHI ikke har tilrådd boosterdose for.

Vaksinasjonsstatus har til nå vært en personlig helseopplysning.

Ved utstrakt bruk av passet innenriks kan potensialet for overvåkning bli stort. Noen føler også frykt for at vaksinasjonssertifikat skal bli permanente, at de vil bli supplert med tilleggsopplysninger og at nye medisinske behandlinger blir obligatoriske.