Forsiden

Høringssvar fra Isac Reinsfelt Krogh

Dato: 04.03.2022

Jeg mener at en forlengelse av virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. Juni 2023 er fullstendig unødvendig og at det også strider mot kongeriket Norges grunnlov paragraf 98, da det fører til uforholdsmessig forskjellsbehandling av norske statsborgere. I tilegg bryter det med paragraf 106 i kongeriket Norges grunnlov som sier at enhver norsk statsborger ikke kan nektes å fritt bevege seg innenfor riket, eller nektes adgang til riket, et Koronapass kan brukes til å sette store begrensninger på norske statsborgeres rett til å kunne bevege seg fritt, og er et alvorlig inngrep på norske statsborgeres rett til privatliv, da det åpner for at sensitive helseopplysninger om norske statsborgere kan komme på avveie, eller bli lett synlig for andre.

Det er på ingen måte smittevernsmessig forsvarlig, og vil aldri være smittevernsmessig forsvarlig å innføre en slik forlengelse av disse bestemmelsene, da disse bestemmelsene er grunnlovsstridige. Disse bestemmelsene må derfor opphøre umiddelbart.