Forsiden

Høringssvar fra Jan Wilhelm Floberg

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg reagerer på det sterkeste mot at ikke individets frihet gjelder i forhold til å ta vaksine eller ikke.