Forsiden

Høringssvar fra Inger Lise Dale

Dato: 25.02.2022

Svartype: Med merknad

Neitakk. Det holder nå. Jeg ønsker ikke å leve i et gradvis innført diktatur.