Forsiden

Høringssvar fra Jonny Johansen

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke innføring av koronaserfikat i Norge. Dette bryter med verdighet og selvbestemmelse av egen kropp og helse.

Det hevdes at det er smittevertiltak for å beskytte folket, men med denne innføringen vil det overkjøre den enkeltes rett til bestemmer over egen kropp da det blir mulig å ta fra mennesker jobber og inntektsgrunnlaget for å leve hvis de ikke f.eks vaksinerer seg etter det som blir bestemtDette vil i praksis betyr tvang over menneskets frie bestemmelsesrett over sitt eget liv, og et diktatur over menneskers frie vilje. Jeg stemmer nei over et slik forslag, og ønsker ikke å leve I et diktatur samfunn da Norge har vært grunnlagt på frihet fram til i dag. Ønsker også dette å få leve I frihet i framtiden