Forsiden

Høringssvar fra Heidi Oddenes

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette må forkastes!

Jeg sier NEI til dette!!!