Forsiden

Høringssvar fra Eva Merete Jakobsen

Dato: 13.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Dette sier jeg klart NEI til. Det må aldri skje!!