Forsiden

Høringssvar fra Eva Søraa Moe

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Forslaget må absolutt forkastes da det strir mot våre menneskerettigheter og all sunn fornuft! Ingen skal tvinges til noe, og spesielt ikke når det gjelder ens egen kropp og helse.