Forsiden

Høringssvar fra Egil Kåre Rekkedal

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må være i strid med alt som har med menneskerettigheter å gjøre og må forkastes