Forsiden

Høringssvar fra Cecilie Fagerheim

Dato: 22.02.2022

Jeg er helt uenig i at dette skal forlenges. Dette er et klart brudd på menneskerettighetene - da spesielt artikkel 1, 2, 5, 13.1, 18 og 27.1 fra FN's verdenserklæring for menneskerettigheter vedtatt i 1948. Koronasertifikatet bidrar ikke med noe annet enn større segregering av den norske befolkning og statsministeren har selv sakt at uvaksinerte ikke skal hetses eller utestenges for valget sitt.

Koronasertifikatet bryter også med den norske grunnloven §100, §102 og §106.

Koronasertifikatet har heller ingen dokumentert effekt. FHI har selv sakt at koronasertifikatet ikke forebygger smittespredningen.

Jeg sier klart og tydlig nei til at koronasertifikatet skal forlenges og de nye tiltakene settes igang.