Forsiden

Høringssvar fra Harald Løvenskiold

Dato: 12.02.2022

C-19 sertifikat er at brudd på loven. Ref Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg:

«with respect to ensuring a high vaccine uptake:
7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so;
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;»

Det er en meget farlig retning å gå - da det vil bidra til økt splittelse og en særs uheldig segregering av befolkningen. At veldig mange friske, unge, sunne borgere skal få begrensninger i sine liv fordi de ikke ønsker å ta et medisinsk produkt de selv ikke ønsker og føler at de trenger er helt forkastelig. Det er frivillig å ta en medisin - som det alltid har vært tidligere. Å innføre et c19 sertifikat på dette tidspunkt da stor andel av de "fullvaksinerte" mot c19 blir smittet, smitter videre og effekten av vaksinen er meget kort er veldig uheldig og lite smart. Vaksinene som blir satt er heller ikke eutviklet mot omikron eller andre generasjon omikron. Et virus som nå er mildere enn mange andre sykdomsforløp.

Jeg kan godt skjønne at mange som har latt seg overbevise til å ta vaksinen, som en del av den store dugnaden, ønsker noen "fordeler" i samfunnet. De ønsker en belønning for at de har satt stikket. Det er store indikasjoner på at massevaksinering kan forlenge pandemien. Ref artikkelen i dagensmedisin med Mysterud og Raa.

Hva med alle som røyker, spiser junk, fester, drikker, spiser medisinske piller og gir f i egen helse. Skal de få fordeler i samfunnet bare pga at de har satt ett eller to c19 vaksinestikk?

Et vaksinepass hører overhode ikke hjemme i et sunt demokrati. Smittevernstaten truer så meget..

Bygg heller opp kapasiteten på sykehusene og begynn å lønne helsepersonell det de fortjener.

mvh

Harald Løvenskiold