Forsiden

Høringssvar fra Knut Ivar Kielland

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget er fullstendig udemokratisk og må forkastes. Dette strider mot flere grunnlovsfestede rettigheter. Jeg sier et klart NEI til dette forslaget.

Det skal være fri ferdsel for nordmenn i Norge. En passerseddel (coronapass) er uforenlig med likestilling og inkludering. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering.

Det finnes ikke lenger noen begrunnelse for passet, da de "vaksinene" de var tiltenkt for, har vist seg å ikke ha den ønskelige effekt. Innføring av et coronapass har derfor ingenting med helse/smittevern å gjøre. Det finnes ingen annen begrunnelse enn at regjeringen ønsker å være med på et apparat som krever full overvåkning og kontroll på ethvert individs bevegelser og andre handlinger.

Dette er helt i tråd med vyene i Meld. ST. 22 (2020-2021) - "Data som ressurs - datadrevet økonomi og innovasjon"

Dette er et forslag som dersom det blir tatt til følge vil transformere Norge til en Apartheidstat, og vil fremover skape et uutholdelig land å bo i for oss, og mange generasjoner fremover.