Forsiden

Høringssvar fra Bente Nesheim Johansen

Dato: 17.02.2022

Eg vil ha full rett til å bestemma over min eigen kropp! Diktatorisk å påtvinga ein nasjon koronaserifikat. Tar vekk friheten til oss som er redde for bivirknong av RNA "vaksinen".