Forsiden

Høringssvar fra Anne Sørgård

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar om en forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Jeg går sterkt imot en forlengelse av reglene om koronasertifikat basert på at en forlengelse vil bryte med det grunnlovsnedfelte diskrimineringsvernet i Norge.

Vår kunnskap fra siste to år viser at de som har fått opptill tre vaksinedoser blir like lett smittet og smitter andre like lett som de som ikke har tatt vaksine. En forlengelse av koronasertifikat har dermed også store kunnskapsteoretiske mangler i tillegg til å være grunnlovsstridig. Jeg ber om at forslaget trekkes umiddelbart.

03.03.2022

Anne Sørgård