Forsiden

Høringssvar fra Bjarte Lerø

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget er fullstendig galskap. Det bryter med flere eksisterende lover!

(i) Nurenberg Koden knyttet til God Klinisk Praksis,

(ii) artikkel 6 til UNESCO sin Universell Deklarasjon om Bioetikk og Menneskerettigheter og

(iii) artikkel 13 og 27 i FN sin Menneskerettighets-konvensjon.

Håper dere tar til vettet!