Forsiden

Høringssvar fra A.K Normann

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette strir mot alt som Norges lover er tuftet på. Det strir i mot alt vi lærte etter krigen med Nuremberg traktaten.. Dette er feil fra ende til annen og jeg sier NEI!!! Jeg og manhe andre er og fullstending klar over at flere høringssvar har "forsvunnet" og/eller har blitt redigert Hvorfor ???