Forsiden

Høringssvar fra Fredrik Nystad

Dato: 19.02.2022

Nei til tvangsvaksine og korona sertifikat da det strider mot menneskerettighetene og Nürnbergkonvensjonen å opprette slike vedtak.