Forsiden

Høringssvar fra Anne Vassaas

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

Innføring av koronapass virker både for inngripende og ikke i samsvar med dagens kunnskap om smitte. Med det vi vet i dag om vaksinenes begrensede effekt, dvs at de ikke beskytter mot covid-sykdom, smitte eller mot å smitte andre, virker det ulogisk å innføre begrensninger som diskriminerer. Utestengelse av uvaksinerte bør ikke skje. Hvis hensikten er å beskytte uvaksinerte bør heller bevegelse i offentlige rom skje på eget ansvar. Diskriminering bør heller ikke skje i arbeidslivet. Arbeidsgivere kan ikke få tilgang til å tvinge arbeidstakere til å ta vaksine, stenge dem ute fra arbeidet eller holde tilbake lønn.

Å gjøre vaksiner obligatoriske kan ikke forsvares, med den inngripende virkning det har på enkeltmennesker, som fremkommer i menneskerettighetene. Smittevern kan ikke gå foran menneskerettigheter.

Å innføre vaksinasjonsplikt hos barn er uetisk, uforsvarlig og alt for risikabelt, av den grunn at "vaksinene er nye og godkjent etter hasteprosedyre".

Koronapass er i strid med personvernhensyn og helseregisterloven. "Av hensyn til folkehelsen" er for vagt, og kan utnyttes av makthavere. At inngrepene skal være "forholdsmessige" er ikke god nok beskyttelse mot krenkelser og overgrep. Man kan alltid risikere at det forholdsmessige ikke tas tilstrekkelig hensyn til. Kunnskapen vi nå har om vaksinenes begrensede effekt vedr smittevern og hindring av sykdom burde vektlegges mer.