Forsiden

Høringssvar fra Arnstein

Dato: 14.02.2022

Er sterkt imot elektroniske ID-pass i alle former som skiller mellom grupper av mennesker hvor friheten og tilgangen til sosiale menneskerettigheter som jobb og inntekt, skole, barnehage, sosiale treff med andre og tilgangsbegrensning generelt, skal baseres på vaksinestatus da dette er brudd på vanlige menneskerettigheter slik vi kjenner de og er dessuten segregering av mennesker.