Forsiden

Høringssvar fra Espen Norum

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker med dette å motsette meg endringer som antydes i dette notatet.

De verktøy som finnes i regelverket allerede er tilstrekkelig, og jeg ønsker å fremme viktigheten av den frihet som ligger i det å bestemme over egen kropp. Myndighetenes oppgave må fortsatt være å informere, slik at folket kan ta et godt valg. Alle regler som åpner for noe som kan oppfattes som tvang vil skape splittelse, og strider mot det vi oppfatter som gjensidig tillit mellom folk og myndigheter.

Mvh Espen Norum