Forsiden

Høringssvar fra Håkon Haraldsvik

Dato: 15.02.2022

Det er helt uakseptabelt å innføre segrering på grunnlag av vaksinasjonsstatus, like uakseptabelt som at man skulle innføre segrering på grunnlag av annen form for status. Dette er absolutt ingenting med folkehelse å gjøre og er ikke medisinsk faglig begrunnet, all den tid vaksineringen ikke forhindrer hverken sykdom eller smitte.

Å bli tvunget til å ta en vaksine hvis bivirkninger, både kortsiktige og langsiktige, kan være alvorlige, for å kunne opprettholde et "grønt" "helsepass", for å kunne gå på jobb, reise osv. osv. er etisk helt forkastelig.

At det i det hele tatt kommer opp som et forslag tyder på at det etiske i det, - alt som går på grunnleggende menneskerettigheter, ikke er tatt med i vurderingen.

Vaksinering må være 100 % frivillig og alle ideer om koronapass/vaksinasjonspass/helsepass må skrinlegges for alltid.

Det er ingenting som skulle tilsi at ikke ens egen helse kan ivaretas på andre måter enn gjennom vaksinasjonsprogrammer som vi nå har vært vitne til.