Forsiden

Høringssvar fra johnny.silberg@gmail.com

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Høringsutkastet må ikke vedtas.
Nei til koronapass som meget sannsynlig vil føre til segregering av befolkningen.