Forsiden

Høringssvar fra Ella

Dato: 04.03.2022

Dette er helt uakseptabelt. Ingen offentlig debatt om noe så inngripende. Ingen forholdsmessighetsvurderinger synliggjort. Dette vil endre borgeres forhold til myndighetene. Jeg sier NEI til dette og tankegodset det spirer fra.