Forsiden

Høringssvar fra Benedicte Larodd

Dato: 24.02.2022

Jeg sier Nei til dette og ber om at forslaget forkastes.