Forsiden

Høringssvar fra Augun Mathias Østtveit

Dato: 03.03.2022

Jeg er imot forlengelse av lovene, og ønsker ikke denne loven, redd det generelt vil svekke tilliten mellom stat og folk